ICT Academie

De ICT-Academie Hoogeveen is een publiek private samenwerking (PPS) waar kennisinstellingen en toonaangevende bedrijven uit de regio werken aan het opleiden van Young Professionals in de ICT sector. Deze samenwerking maakt het mogelijk om actueel op te leiden met oog voor zowel kennis als social skills. Studenten werken in een bedrijfsomgeving aan actuele vraagstukken van bedrijven en instellingen met de nieuwste technologie en afgestemd op onze regio. De dagelijkse leiding van de Academie is in handen van de Stichting IT Dynamic.

Samenwerking

De ICT Academie werkt onder meer samen met onderwijspartners Alfa-college Hoogeveen, GBS Nordhorn, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Windesheim Hogeschool Osnabruck – Lingen en diverse bedrijven uit de regio. Gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe ondersteunen de Academie.

De ICT Academie is een initiatief van Stichting IT Dynamic en Alfa-college Hoogeveen.

Met medewerking van:

Nidaros – Technische ondersteuning
Staatsbosbeheer
Stichting Schaapskudde Het Stroomdal
Nationaal Park Drentsche Aa (o.a. fotografie)


Door de ICT Academie is in opdracht van de provincie Drenthe deze webapplicatie ontwikkeld. De volgende studenten hebben aan deze opdracht gewerkt: Dian, Lars, Michael, Leon, Sybren en Mark.