Historie

In de ontstaansgeschiedenis van het Drentse Esdorpen landschap heeft de schaapskudde een belangrijke plek ingenomen. Ik neem u even terug in de tijd, de vroege middeleeuwen.

De schapen begrazen daags de hoge droge heide en komen na een begrazingsdag weer terug in de potstal. De potstal wordt niet uitgemest maar droog gehouden door een laag heidestrooisel en heideplaggen aan te brengen. Als het pakket van mest en strooisel te dik is geworden wordt de potstal geleegd. De mest en heidestooisel wordt gebruikt om de esgronden, waar landbouw wordt bedreven, vruchtbaar te houden. Dit verklaard de bolle ligging van de essen in het esdorpenlandschap.

De cultuurhistorische waarde van de Drentse schaapskuddes wordt door de toerist hoog gewaardeerd. Schaapskuddes zijn vandaag de dag nog steeds actief in Drenthe. Nu niet voor het bemesten van landbouwgronden maar het in stand houden van onze heidevelden. Toeristen bezoeken de schaapskooi maar de kudde is op de hei.

U wilt natuurlijk de schapen zien, maar waar is de kudde nu? Technologie biedt een oplossing!

LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) is een telecommunicatienetwerk geschikt voor lange afstanden waarbij het om geringe data gaat. De technologie wordt gebruikt voor machine-to-machinecommunicatie (IOT, ook wel Internet of Things). De data wordt verzonden over de radiofrequentie. Grote voordelen t.o.v. andere datanetwerken als 3G, 4G zijn de relatief lage kosten, de lange batterijduur van de sensoren en zoals eerder gemeld de langeafstand communicatie.

Find your Sheep en LoRaWAN

Een van de schapen draagt een sensor met zich mee die om de 3 minuten via het radiosignaal coördinaten verstuurd die aangeven waar het schaap is. In heel Drenthe staan antennes, de zogenaamde Gateways, die dit signaal opvangen. Deze Gateways zijn verbonden met internet en sturen de coördinaten van de sensor door naar de server van het LoRaWAN netwerk. Het Find Your Sheep project haalt de coördinaten op en zet deze data in een ‘eigen’ database. Een webserver haalt de data op en de webapplicatie waar u nu naar kijkt laat om de 3 minuten de meest recente locatie zien op een kaart

Met behulp van een kaart, een beetje richtingsgevoel en een paar goede ogen kunt u de kudde bezoeken in het veld.